Nordiskt projekt med fokus på källor till marin nedskräpning. Varje år dumpas miljoner ton avfall och skräp i världens hav. Sakta men säkert förvandlas haven till vår tids största deponi – med avfall som ingen äger och som ingen tar ansvar för. Ett av Håll Sverige Rents viktigaste områden är att mäta skräpet på våra stränder. Projektet ”Marin nedskräpning och dess källor i nordiska vatten” delfinansieras av Nordiska Ministerrådet. Målsättningen är att ta fram ny kunskap och föreslå åtgärder för hur man kan förebygga nedskräpning. Inom projektet genomför Envir just nu plockanalyser på tre kubikmeter skräp som samlades in vid tre stränder i västra Sverige. Syftet med plockanalyserna är att bestämma skräpets typ och härkomst och kunna jämföra resultat med andra undersökningar som görs i andra länder.

mars 27th, 2014

Posted In: Nyheter