Malmö Stad har ansökt om bidrag från Vinnova för att utveckla en manual för genomförande av plockanalyser baserat på avfall i papperskorgar. Envir har av Malmö Stad fått i uppdrag att utveckla metoden för hur plockanalyser utförs med avseende på hushållsavfall, analysera var och hur avfall i stadsmiljö uppkommer, samt bestämmer den ungefärliga sammansättningen hos avfall i stadsmiljö.

september 15th, 2014

Posted In: Nyheter