Göteborgs Stads upphandlingsenhet har för Göteborgs Stad, Ale kommun, Härryda kommun, Härryda Energi AB, Härryda Elhandel AB, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun inklusive kommunala bolag, Lilla Edets kommun, Mölndals Stad, Partille kommun, Stenungssunds kommun, Tjörns kommun, samt Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns hamnar AB, Öckerö kommun inklusive kommunala bolag upphandlat plockanalyser för de närmaste tre åren. Totalt beräknas mellan 40 och 80 stycken plockanalyser genomföras. De första analyserna beräknas att kunna genomföras under november 2014.

september 10th, 2014

Posted In: Nyheter