Envir var på den nordiska workshopen om plaståtervinning i Köpenhamn där de senaste resultaten från tre forskningsprojekt om plastinsamling och återvinning inom Nordic Waste Group (NAG) presenterades. Envir bjöds in till workshopen för att berätta om ett insamlingssystem för plastförpackningar som har visat ett bra resultat när det gäller kvalité och kvantitet på den insamlade plasten. Fastighetsnära insamling av plast med fyrfackskärl från villahushåll i Helsingborg presenterades vid det tillfället.

oktober 9th, 2014

Posted In: Nyheter