Almi Företagspartner och Region Skåne har beviljat Envir AB Affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Envir erhåller ett stöd med 50 % av de bidragsgrundande kostnaderna. Almi och Regions Skånes bedömning är att sökanden har förutsättningar att framgångsrikt genomföra utvecklingsinsatsen och att den utvecklade varan/tjänsten kommer att ge företaget ökad konkurrenskraft.

november 17th, 2014

Posted In: Nyheter