I Mjölby har kommunen upphandlat plockanalyser för våren 2015. Även denna upphandling har Envir erhållit. I april påbörjar vi arbetet med Mjölbys plockanalyser. Analyserna kommer att genomföras vid Envir:s labb i Helsingborg dit analysmaterialet transporteras.

mars 18th, 2015

Posted In: Nyheter