Växjö kommun har upphandlat plockanalyser för de närmaste tre åren. Envir AB har enligt tilldelningsbeslutet erhållit uppdraget. Envir har tidigare samarbete med Växjö kring plockanalyser på årsbaserade upphandlade kontrakt. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete. De första plockanalyserna ska genomföras under våren 2015.

mars 18th, 2015

Posted In: Nyheter