Envir AB har för IVL genomfört plockanalyser på hushållens restavfall för att bl a analysera textilier. Syftet har varit att kontrollera mängder textiler i hushållen brännbara avfall samt vilka typer av textilier och deras kvalitet. Materialet ger underlag till IVL:s analys som nyligen presenterats av Naturvårdsverket.

mars 17th, 2016

Posted In: Nyheter