Envir är engagerade av ÖFAS Norska kommuner att genomföra plockanalyser under två veckor. Samtliga kommuners avfall analyseras och inom kort kommer en slutrapport presenteras. Syftet är se hur ÖFAS ska förbättra sorteringen. Just nu i Tana.

september 28th, 2016

Posted In: Nyheter