Envir AB investerar i Skandinaviens första utvecklade labb för plockanalyser. Det egna labbet är en naturlig utveckling för att utveckla de tjänster som Envir genomför åt sina uppdragsgivare. Labbet får en total yta på 450 kvm där upp till 5 st plockanalyser kommer att kunna genomföras simultant. Placeringen är i Ängelholms Kommun.

Viktigt vid genomförandet av plockanalyser är arbetsmiljön. Många gånger får sorteringspersonalen arbeta i kalla och fuktiga miljöer. Nu får vi en anläggning med värme och ett speciellt utformat ventilationssystem som medför att vi slipper ventilations problem för sorteringspersonal och omgivning. Uppdragsgivaren behöver inte tänka på att ställa lokaler till förfogande.

Till labbet kommer plockanalyser från hela Sverige. Analysmaterialet transporteras till Ängelholm i Envir:s unika transportsystem och i labbet kan kärlen med analysmaterial successivt tömmas via lyftbord på sorteringsytorna. Placeringen av labbet är vald med tanke på lastbilstransporter. Här har vi närhet både till E4 och E6 vilket garanterar effektiva transporter. Inflyttning i labbet beräknas att ske i April.

januari 26th, 2017

Posted In: Nyheter