15 kommuner i Västerbotten har gemensamt handlat upp plockanalyser som ska genomföras i två perioder våren och hösten 2017. Envir har fått förtroendet att genomföra samtliga plockanalyser. Plockanalyserna kommer att neddelas på tre olika anläggningar och därefter transporteras till Envir:s nya avfallslabb för sortering. ”Vi är mycket glada över detta uppdrag och förtroende och ser fram emot ett mycket trevligt samarbete” säger projektledaren Sanita Vukicevic.

februari 22nd, 2017

Posted In: Nyheter