Envir vinner upphandling att genomföra plockanalyser för SÖRAB. Plockanalyserna ska genomföras i april.

Envir fick i uppdrag att genomföra plockanalyser för Nyköping och Oxelösunds kommuner 2015.

Envir fick i uppdrag att genomföra plockanalyser i Luleå, Boden, Älvsbyn, Piteå, Kiruna och Kalix under hösten 2015.

Remiks i Tromsö beställde plockanalyser under september 2015.

Vi genomförde plockanalyserna under hösten 2015.

I Mjölby har kommunen upphandlat plockanalyser för våren 2015. Även denna upphandling har Envir erhållit. I april påbörjar vi arbetet med Mjölbys plockanalyser. Analyserna kommer att genomföras vid Envir:s labb i Helsingborg dit analysmaterialet transporteras.

Växjö kommun har upphandlat plockanalyser för de närmaste tre åren. Envir AB har enligt tilldelningsbeslutet erhållit uppdraget. Envir har tidigare samarbete med Växjö kring plockanalyser på årsbaserade upphandlade kontrakt. Nu ser vi fram emot ett långsiktigt samarbete. De första plockanalyserna ska genomföras under våren 2015.

Almi Företagspartner och Region Skåne har beviljat Envir AB Affärsutvecklingscheckar för internationalisering. Envir erhåller ett stöd med 50 % av de bidragsgrundande kostnaderna. Almi och Regions Skånes bedömning är att sökanden har förutsättningar att framgångsrikt genomföra utvecklingsinsatsen och att den utvecklade varan/tjänsten kommer att ge företaget ökad konkurrenskraft.

Envir var på den nordiska workshopen om plaståtervinning i Köpenhamn där de senaste resultaten från tre forskningsprojekt om plastinsamling och återvinning inom Nordic Waste Group (NAG) presenterades. Envir bjöds in till workshopen för att berätta om ett insamlingssystem för plastförpackningar som har visat ett bra resultat när det gäller kvalité och kvantitet på den insamlade plasten. Fastighetsnära insamling av plast med fyrfackskärl från villahushåll i Helsingborg presenterades vid det tillfället.

Under hösten har Envir funnits med som annonsör i Avfall Sveriges tidskrift.

« Föregående sidaNästa sida »