rubbish

Nytten af affaldskarakterisering

Stikprøvebaseret analyser er en metode til karakterisering af affaldet, hvilket betyder at affaldet håndsorteres i forskellige fraktioner. Disse vejes separat og kan beregnes en procentdel af affaldets sammensætning. Ved plukkanalysen kan det produceres den nødvendige dokumentation til at ændre eller evaluere et indsamlingssystem.

Analyseresultaterne kan bruges til:

  • Øget viden om nuværende mængder og sammensætning af affald
  • Evaluering og sammenligning af forskellige indsamlingssystemer
  • Kvalitetskontrol af sorterede materialer
  • Dimensionering af affaldssystemet, indsamling og transport
  • Opfølgning af målene for affaldshåndteringsplaner
  • Lavere affaldsomkostninger

Analyse af husholdningsaffald

ENVIR udfører affaldskarakterisering af husholdningsaffald usorteret affald, madaffald, emballering, storskrald og andet affald for kunden.

Læs mere…

Husholdningsaffald

Analyse af industriaffald

ENVIR udfører affaldskarakterisering af virksomhedernes usorteret affald, brændbart affald og andet affald efter kundens behov.

Læs mere…

Industriaffald