rubbish

Nytteverdien av plukkanalyse

Plukkanalyse er en metode som brukes til å kategorisere og evaluere avfall. Dette innebærer at avfallet håndsorteres i ulike kategorier. Disse veies separat, og slik kan vi beregne en prosentvis avfallssammensetning. Via plukkanalysen får vi synliggjort det grunnlaget som trengs for å endre eller evaluere et innsamlingssystem.

Analyseresultatene kan brukes til:

  • Økt kunnskap om dagens mengde og sammensetting av avfall
  • Evaluering og sammenligning av ulike innsamlingssystemer
  • Kvalitetskontroll av kildesortert materiale
  • Dimensjonering av avfallssystemet, innsamling og transport
  • Oppfølging av mål i avfallsplaner
  • Lavere avfallskostnader

Analyse av husholdningsavfall

Envir utfører plukkanalyser av husholdningens usorterte restavfall, matavfall, emballasje, grovavfall og annet avfall etter kundens ønske.

Les mer…

Husholdningsavfall

Analyse av Industriavfall

Envir utfører plukkanalyser av bedrifters usorterte restavfall, brennbart avfall og annet avfall etter kundens ønske.

Les mer…

Industriavfall