… fikk nettopp sin endelige rapport basert på valganalyse. IATA har fire eierskapskommuner, og Envir har gjennomført en analyse per eierkommunes restavfall. Informasjonen i rapporten vil danne grunnlag for det videre arbeidet i kommunene. Nå fortsetter vi og gjennomfører en analyse for den nærliggende kommune Tinn.

oktober 17th, 2017

Posted In: Nyheter-norska