Envir har vunnet avtal med firmaet Vestfold Avfall og Ressurs AS (Vesar). Avtalen er to år og omhandler plukkanalyse for Vesar og de ni eierkommunene. Arbeidet begynner i januar 2018.

november 20th, 2017

Posted In: Nyheter-norska