Fire analyser av restavfall fra ulike typer boliger skal analyseres. Dette er første gang GLØR utfører plukkanalyser, så vi er veldig glade for resultatet. Informasjonen vil hjelpe GLØR til å utvikle innsamling og sortering hos beboere i regionen.

desember 7th, 2017

Posted In: Nyheter-norska