Plukkanalyser husholdningsavfall

Envir utfører plukkanalyser av husholdningens usorterte restavfall, matavfall, emballasje, grovavfall og annet avfall etter kundens ønske.

  • Husholdningens restavfall/brennbart
  • Husholdningens matavfall
  • Emballasje/produsentansvarsmateriale
  • Grovavfall
  • Annet

Store mengder gjenvinningsbart materiale i husholdningens restavfall

Etter sortering og veiing beregnes vektsammensetningen av det sorterte avfallet og resultatet presenteres i tabell, diagram og bilder av usorterte kategorier. Dersom det finnes grunnlag for dette presenteres resultatet i kg per husholdning og uke. Etter utført analyse kan kunden innhente en protokoll med konkrete svar på bestilte analyser.

Husholdningsavfall NO

Resultatet på en av prøvene viste at hele 32% produsentmateriale i restavfallet kan sorteres ut i rene kategorier, og dermed gi store innsparinger.