Plukkanalyser industriavfall

Envir utfører plukkanalyser av bedrifters usorterte restavfall, brennbart avfall og annet avfall etter kundens ønske.

  • Usortert restavfall
  • Brennbart avfall
  • Emballasje/produsentansvarsmateriale
  • Annet

Mer enn 70 % av en bedrifts avfall kan gjenvinnes

I en studie som nylig ble utført på 15 bedrifter viste plukkanalysene av hele 84% av bedriftenes usorterte restavfall kunne gjenvinnes. Plukkanalyser analyserer bedriftens usorterte avfall. Analysen er et verktøy for å effektivisere avfallshåndteringen via å synliggjøre hvordan bedriften kan sortere i rene kategorier. Dermed blir det enklere å gjenvinne avfall, mengdene med usortert og brennbart avfall minsker, og dermed også bedriftens kostnader.

Industriavfall NO

 

Diagrammet viser resultatet fra en plukkanalyse utført hos en næringsmiddelsprodusent. I dette eksempelet var kun 30% av avfallet brennbart avfall (derav 6% husholdningspapir). Det resterende materialet kunne gjenvinnes. Denne bedriften kunne spare tusenvis av kroner på å redusere mengden brennbart avfall.