Kontakt

Adresse: Envir AB, Gesällgatan 11, 266 33 Munka-Ljungby, Sverige
Tlf: +46 768 94 80 89
Epost: Klikk her for å sende epost
Nettside: www.envir.se
Org. nr: 556813-3440
Bedriftskonto: 9960 42 08597 510
Bankgiro: 667-2976
IBAN: SE0595000099604208597510
BIC: ESSESESS

Bedriften

Envir AB har mer enn 15 års erfaring med å planlegge, gjennomføre og utarbeide rapporter fra plukkanalyser. Bedriften har vært med på å utvikle den svenske standarden og korrigeringsfaktorer for plukkanalyser som i dag brukes av Avfall Sverige.

Vi arbeider per i dag med plukkanalyser for brennbart husholdningsavfall, matavfall, emballasje, grovavfall, elektronikkavfall og industriavfall, samt beslektede konsulenttjenester. Envir har et avfallslaboratorium i Munka-Ljungby hvor mesteparten av analysene gjennomføres.

Forretningsidé

Envir skal utføre og utvikle plukkanalyser og relaterte konsulenttjenester til kommuner, kommunale bedrifter, private bedrifter og andre interessenter.

Policy Envir AB arbeider etter et håndteringssystem basert på en kvalitets- og miljøpolicy hvor samtlige medarbeidere deltar aktivt. Hensikten med systemet er å garantere våre oppdragsgivere markedets høyeste kvalitet og kundetilfredshet

Du kan laste ned og lese Kvalitets- och Miljöpolicy i PDF-format her.

Metode

Prosjektledere Våre prosjektledere har lang erfaring med planlegging, gjennomføring og evaluering av plukkanalyser. Vi utfører over 180 ulike plukkanalyser i året.

Fast ansatt personale Plukkanalyser er håndplukket kunnskap. Derfor har vi alltid fast ansatt personale som utfører sorteringen av avfallet og gjenvinningsmaterialet deres. Vi håndsorterer 500 kg usortert husholdningsavfall på 12 timer, og garanterer statistisk sikkerhet i resultatet.

Standardiserte rutiner Samtlige analyser utføres i henhold til standardiserte modeller hvor instruksjonene for plukkanalysen er utgangspunktet. Sammen med Envirs håndteringssystem garanterer dette et resultat som fyller behovet for analysen.

Database All informasjon fra oppdragsgiverens plukkanalyse lagres i en database. Kunden kan selv innhente informasjonen via vår nettside. Dersom kunden ønsker utbrodert informasjon kan Envir sammenstille data for å sammenligne med andre oppdragsgivere, selvfølgelig uten at informasjonskilden kan identifiseres.

Klikk her for å laste ned vår PDF om håndteringssytemet.