Nyttan av plockanalys

Plockanalys är en metod för att karaktärisera avfall vilket innebär att avfallet handsorteras i olika fraktioner. Dessa vägs separat och en procentuell avfallssammansättning kan beräknas. Genom plockanalysen får man fram det underlag som krävs för att förändra eller utvärdera ett insamlingssystem.

Analysresultaten kan användas till:

  • Ökad kunskap om dagens mängder och sammansättning
    på avfall
  • Utvärdering och jämförelse av olika insamlingssystem
  • Kvalitetskontroll av källsorterat material
  • Dimensionering av avfallssystemet, insamling och transport
  • Uppföljning av mål i avfallsplaner
  • Minskade avfallskostnader

Analys av Hushållsavfall

Envir genomför plockanalyser av hushållens osorterade restavfall, matavfall, förpackningsmaterial, grovsopor samt på annat avfall enligt kundernas behov.

Läs mer…

Hushållsavfall Diagtram

Hushållsavfall

Analys av Industriavfall

Envir genomför plockanalyser på företags osorterade restavfall, brännbart avfall samt på annat avfall enligt kundernas behov.

Läs mer…

Industriavfall