Envir har blivit tilldelade upphandlingen i Örebro. Kommunen och Envir:s samarbete kommer att sträckas sig över fyra år.

mars 30th, 2018

Posted In: Nyheter