Envir vann upphandling för Östersunds kommun. Planerade plockanalyser på hushållsavfall från hushåll ska genomföras under hösten 2021. Det är tredje gången Envir genomför plockanalyser för Östersunds kommun.

april 14th, 2021

Posted In: Nyheter