Plockanalyser Hushållsavfall

Envir genomför plockanalyser av hushållens osorterade restavfall, matavfall, förpackningsmaterial, grovsopor samt på annat avfall enligt kundernas behov.

  • Hushållens restavfall/brännbart
  • Hushållens matavfall
  • Förpackningsmaterial/producentansvarsmaterial
  • Grovsopor
  • Annat

Stora mängder med återvinningsbart material i hushållens restavfall

Efter sortering och vägning, beräknas en viktsammansättning på det sorterade avfallet och resultatet presenteras i form av tabell, diagram samt bilder på utsorterade fraktioner. I de fall det finns underlag, presenteras resultat i kg/hushåll och vecka. Efter genomförd analys erhåller kunden ett protokoll där det framgår svar på beställda analyser.

 

Hushållsavfall Diagram

 

Resultatet i ett prov visade att hela 32 % producentmaterial i restavfallet kan sorteras ut i rena fraktioner och därmed spara stor ekonomiska belopp.