Envir vann en upphandling för Norra Åsbo Renhållnings AB. Totalt ska 6 planerade plockanalyser genomföras under hösten 2021. Det är tredje gången Envir genomför plockanalyser för NÅRAB.

juli 26th, 2021

Posted In: Nyheter