Kontakt

Adress: Envir AB, Gesällgatan 11, 266 32 Munka-Ljungby, Sverige
Tel: Projektledare, Fredrik Jedeur – Palmgren +4670 569 75 85
____Teknisk chef, Slobodan Vukicevic +4670 575 44 96
E-post: Klicka här för att maila oss
Webb: www.envir.se
Org. nr: 556813-3440
Företagskonto: 9960 42 08597 510
Bankgiro: 667-2976 Plusgiro: 85 97 51 – 0

Företaget

Envir AB har mer än 15 års erfarenhet av att planera, genomföra och rapportera plockanalyser.  Företaget har varit med och utvecklat den svenska manualen för plockanalys samt korrigeringsfaktorer som idag används av Avfall Sverige.

Vi arbetar idag med plockanalyser för osorterat hushållsavfall, matavfall, förpackningsmaterial, grovsopor och verksamhetsavfall samt närliggande konsulttjänster. Envir har ett avfallslabboratorium i Munka Ljungby där huvuddelen av analyserna genomförs.

Affärsidé

Envir ska genomföra och utveckla plockanalyser och närliggande konsulttjänster till kommuner, kommunala bolag, privata företag samt andra intressenter.

Policy Envir AB arbetar efter ett ledningssystem baserat på kvalitets- och miljöpolicy där samtliga medarbetare aktivt deltar. Syftet med ledningssystemet är att garanter våra uppdragsgivare marknadens högsta kvalitet och kundnöjdhet.

Metod

Projektledare Våra projektledare har mycket lång erfarenhet av att planlägga, genomföra och analysera plockanalyser. Varje år genomför vi upp till 500 olika plockanalyser.

Fast anställd personal Plockanalyser är handplockad kunskap. Därför har vi alltid fast anställd personal som genomför sorteringen av ert avfall och återvinningsmaterial. 500 kg osorterat hushållsavfall handplockar vi på ca 12 timmar och vi garanterar statistisk säkerhet i resultatet.

Standardiserade rutiner Samtliga analyser genomförs enligt standardiserade modeller där manualerna för Avfall Sverige är utgångspunkten. Tillsammans med Envir:s ledningssystem garanterar det att ert resultat uppfyller ert behov.

Du kan ladda ner och läsa filen här:

Databas All information från uppdragsgivarens plockanalys lagras i en databas. Kunden kan själv hämta informationen via vår hemsida. Vill kunden ha utökad information och så kan Envir sammanställa data för att jämföra med andra uppdragsgivare dock så att källan till informationen är sekretessbelagd.