Envir vann upphandling för SÖRAB och företagets samtliga kommuner i norra Storstockholm. Totalt ska 36 planerade plockanalyser genomföras under våren 2021. Det är tredje gången Envir genomför plockanalyser för SÖRAB .

april 19th, 2021

Posted In: Nyheter