Göteborgs Stads upphandlingsenhet har för Göteborgs Stad, Ale kommun, Härryda kommun, Härryda Energi AB, Härryda Elhandel AB, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun inklusive kommunala bolag, Lilla Edets kommun, Mölndals Stad, Partille kommun, Stenungssunds kommun, Tjörns kommun, samt Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns hamnar AB, Öckerö kommun inklusive kommunala bolag upphandlat plockanalyser för de närmaste 4 åren. Totalt beräknas mellan 60-100 stycken plockanalyser genomföras. De första analyserna beräknas att kunna genomföras under våren 2019.

Avtalsperiod 2018-2022

oktober 1st, 2018

Posted In: Nyheter