Plockanalyser Industriavfall

Envir genomför plockanalyser på företags osorterade restavfall, brännbart avfall samt på annat avfall enligt kundernas behov.

  • Osorterat restavfall
  • Brännbart avfall
  • Förpackningsmaterial/producentansvarsmaterial
  • Annat

Mer än 70 % av ett företags avfall kan återvinnas.

I en nyligen genomförd studie på 15 st företag visade plockanalyserna att hela 84 % av företagens osorterade restavfall kunde återvinnas. Plockanalyser analyserar företagets osorterade avfall. Analysen är ett verktyg för att effektivisera avfallshanteringen genom att se hur företaget ska sortera i rena fraktioner. Därmed blir det enklare att återvinna avfall, mängderna med osorterat-/brännbart avfall minskar och därmed företagets kostnader.

 

Diagrammet visar resultatet från en plockanalys på ett livsmedelsproducerande företag. I detta exempel var enbart 30 % brännbart avfall (därav 6% hushållspapper). Resterande material kan återvinnas. Detta företag kan spara tusentals kronor varje månad genom att minska sina mängder med brännbart avfall.