Envir har blivit tilldelade upphandlingen i Örebro. Kommunen och Envir:s samarbete kommer att sträckas sig över fyra år.

Envir har även vunnit en upphandling för SÖRAB och företagets samtliga kommuner i norra Storstockholm. Totalt ska 36 planerade plockanalyser genomföras under våren. Det är andra gången Envir genomför plockanalyser för SÖRAB .

Under april månad ska åtta analyser för Västervik genomföras på brännbart hushållsavfall och matavfall.

Telge Återvinning har för kommunerna: Södertälje, Stockholm, Gnesta, Trosa och Nykvarn handlat upp plockanalyser att genomföra under 2018. Plockanalyserna är på restavfall och matavfall som ska genomgå optisk sortering. Envir ser fram emot samarbetet med kommunerna.

15 kommuner i Västerbotten har gemensamt handlat upp plockanalyser som ska genomföras i två perioder våren och hösten 2017. Envir har fått förtroendet att genomföra samtliga plockanalyser. Plockanalyserna kommer att neddelas på tre olika anläggningar och därefter transporteras till Envir:s nya avfallslabb för sortering. ”Vi är mycket glada över detta uppdrag och förtroende och ser fram emot ett mycket trevligt samarbete” säger projektledaren Sanita Vukicevic.

Envir AB investerar i Skandinaviens första utvecklade labb för plockanalyser. Det egna labbet är en naturlig utveckling för att utveckla de tjänster som Envir genomför åt sina uppdragsgivare. Labbet får en total yta på 450 kvm där upp till 5 st plockanalyser kommer att kunna genomföras simultant. Placeringen är i Ängelholms Kommun.

Viktigt vid genomförandet av plockanalyser är arbetsmiljön. Många gånger får sorteringspersonalen arbeta i kalla och fuktiga miljöer. Nu får vi en anläggning med värme och ett speciellt utformat ventilationssystem som medför att vi slipper ventilations problem för sorteringspersonal och omgivning. Uppdragsgivaren behöver inte tänka på att ställa lokaler till förfogande.

Till labbet kommer plockanalyser från hela Sverige. Analysmaterialet transporteras till Ängelholm i Envir:s unika transportsystem och i labbet kan kärlen med analysmaterial successivt tömmas via lyftbord på sorteringsytorna. Placeringen av labbet är vald med tanke på lastbilstransporter. Här har vi närhet både till E4 och E6 vilket garanterar effektiva transporter. Inflyttning i labbet beräknas att ske i April.

Kom och träffa Envir på utställningen i samband med höstmötet tisdagen den 15 november i Stockholm! Envir finns på plats och berättar mera om hur vi arbetar med plockanalyser för hushållsavfall, producentmaterial och grovsopor från återvinningscentraler.

Envir är engagerade av ÖFAS Norska kommuner att genomföra plockanalyser under två veckor. Samtliga kommuners avfall analyseras och inom kort kommer en slutrapport presenteras. Syftet är se hur ÖFAS ska förbättra sorteringen. Just nu i Tana.

Onsdagen den 22 juni kommer vi genomföra förändringar på vår server. Det kommer att medföra att kunder har svårt att få tillträde till vår hemsida under en kortare tid.

Envir AB har för IVL genomfört plockanalyser på hushållens restavfall för att bl a analysera textilier. Syftet har varit att kontrollera mängder textiler i hushållen brännbara avfall samt vilka typer av textilier och deras kvalitet. Materialet ger underlag till IVL:s analys som nyligen presenterats av Naturvårdsverket.

Nästa sida »