Envir vann en upphandling för Norra Åsbo Renhållnings AB. Totalt ska 6 planerade plockanalyser genomföras under hösten 2021. Det är tredje gången Envir genomför plockanalyser för NÅRAB.

Envir vann upphandling för SÖRAB och företagets samtliga kommuner i norra Storstockholm. Totalt ska 36 planerade plockanalyser genomföras under våren 2021. Det är tredje gången Envir genomför plockanalyser för SÖRAB .

Envir vann upphandling för Östersunds kommun. Planerade plockanalyser på hushållsavfall från hushåll ska genomföras under hösten 2021. Det är tredje gången Envir genomför plockanalyser för Östersunds kommun.

Göteborgs Stads upphandlingsenhet har för Göteborgs Stad, Ale kommun, Härryda kommun, Härryda Energi AB, Härryda Elhandel AB, Kungsbacka kommun, Kungälvs kommun, Lerums kommun inklusive kommunala bolag, Lilla Edets kommun, Mölndals Stad, Partille kommun, Stenungssunds kommun, Tjörns kommun, samt Tjörns Bostads AB, Tjörns Miljö AB, Tjörns Måltids AB, Tjörns hamnar AB, Öckerö kommun inklusive kommunala bolag upphandlat plockanalyser för de närmaste 4 åren. Totalt beräknas mellan 60-100 stycken plockanalyser genomföras. De första analyserna beräknas att kunna genomföras under våren 2019.

Avtalsperiod 2018-2022

Envir har blivit tilldelade upphandlingen i Örebro. Kommunen och Envir:s samarbete kommer att sträckas sig över fyra år.