Forskning og udvikling

ENVIR driver sin egen forskning og deltager som partner i anden forskning hvor affald og genbrug er nøglen.

Igangværende forskning

ENVIR har sammen med IVL Svenska Miljøinstitutet AB modtaget støtte fra Plastkretsens Stiftelse för Forskning og Stiftelsen IVL til at gennemføre et forskningsprojekt med navnet: “En selvfølge eller et nødvendigt onde? En videngrundlag for øget genanvendelse af plastemballage.”

Projektet har til formål at generere viden om muligheder, motivation og hindre for øget genanvendelse af plast, hvorfor privatpersoner (husstande) vælger eller ikke vælger at sortere plastemballage, og de typer af plastemballage individer er bedre eller dårligere til at sortere og mulige årsager adfærd.
Denne viden vil føre til større forståelse for hvad der kan motivere den enkelte til at sortere plast i højere grad. ENVIR vil udføre stikprøveanalyser på både kildesorteret plast og restaffald i udvalgte områder i en pilotkommune. Resultater fra disse analyser giver delvis viden om hvilken slags plast der er sorteret i større eller mindre grad, og resultaterne danner grundlag for udformningen af spørgeskemaer til husholdninger. Projektet starter den 1. september 2014 og udløber senest den sidste september 2015.

Afsluttede forskningsprojekter

Marine kuld og dens udspring i de nordiske farvande. I 2014 gennemførte ENVIR sammen med Håll Sverige Rent, et pilotprojekt rettet mod nye måder at opspore kilderne til forureningen. Projektet “Marine kuld og dens udspring i nordiske farvande” er co-finansieret af Nordisk Ministerråd. Målet er at udvikle ny viden og foreslå hvordan man kan forebygge henkastning.

Waste to Resources er et interregionalt projekt i South Baltic Programmet 2010 – 2013. Affaldsminimering for små og mellemstore virksomheder. Resultaterne viste at mere end 80% af virksomhedernes usorterede affald kan genbruges.