Affaldskarakterisering af husholdningsaffald

ENVIR udfører stikprøvebaseret analyser af husholdningernes usorterede affald, madaffald, emballering, storskrald og andet affald efter kundens behov.

  • Husholdningernes restaffald/brændbart
  • Husholdningernes madspild
  • Emballage/producentansvarsmaterialer
  • Storskrald
  • Andet

Store mængder genanvendelige materialer i husholdningernes restaffald

Efter sortering og vejning beregnes vægtsammensætning af sorteret affald, og resultatet er vist i tabel, diagrammer og billeder af sorterede fraktioner. I tilfælde hvor der er grundlag, præsenterer vi resultaterne i kg/husstand pr uge. Ifølge analysen, modtager kunden en protokol, der viser svarene til bestilte analyser.

 

 

Resultaterne af en prøve viste, at hele 32% producentmaterialer i restaffaldet kan sorteres i rene fraktioner, hvorved der spares store beløb.