Affaldskarakterisering af industriaffald

ENVIR udfører plukke analyser af virksomhedernes usorterede restaffald, brændbart affald og andet efter kundens behov.

  • Usorteret affald
  • Brændbart affald
  • Emballagae/producentansvarsmaterialer
  • Andet

Mere end 70% af en virksomheds affald kan genanvendes

I en nylig undersøgelse foretaget på 15 selskaber viste affaldskaraketerisering af hele 84% af virksomhederne usorterede restaffald kunne genbruges. Stikprøveanalyser analyserer virksomhedernes usorterede affald. Analysen er et værktøj til at strømline affaldshåndtering gennem at fremhæve hvordan din virksomhed kan sortere i rene fraktioner. Således bliver det lettere at genbruge affald, mængder af usorteret og brændbart affald falder, og dermed også virksomhedernes omkostninger.

 

Diagrammet viser resultatet fra en affaldskaraketerisering gennemført ved en fødevareproducent. I dette eksempel var kun 30% af affaldet brændbart affald (6% deraf husholdningspapir). Det resterende materiale kan genanvendes. Dette selskab kan spare tusindvis af kroner hver måned ved at reducere deres mængder af brændbart affald.