KONTAKT

Adresse: Envir AB, Gesällgatan 11, 266 33 Munka-Ljungby, Sverige
Tlf: +46 768 94 80 89
Email: Klik her for at kontakte os
Web: www.envir.se
Org.No: 556813-3440
Firmakonto: 9960 42 08597 510
Bankgiro: 667-2976
IBAN:SE0595000099604208597510
BIC: ESSESESS

Virksomheden

ENVIR AB har mere end 15 års erfaring med planlægning, udførelse og rapportering af affaldskarakterisering. Virksomheden har været involveret i udviklingen af de svenske manuelle for affaldskarakterisering og korrektionsfaktorerne i dag anvendes af Avfall Sverige.

Vi arbejder i dag med at affaldskarakterisering af brændbart husholdningsaffald, madaffald, emballering, storskrald, elektronisk affald og industriaffald, samt relaterede konsulentydelser. ENVIR har et affaldslaboratorium i Munka-Ljungby, hvor de fleste af analyserne bliver foretaget.

Mission

Envir al udføre og udvikle plukke analyser og relaterede konsulentydelser til kommuner, kommunale virksomheder, private virksomheder og andre interessenter.

Policy ENVIR AB arbejder efter et ledelsesystem baseret på kvalitet og miljøpolitik, hvor alle medarbejdere deltager aktivt. Systemet skal sikre vores kunder det højeste niveau af kvalitet og kundetilfredshed.

Du kan downloade og læse: Kvalitet og miljøpolicy i PDF-format her.

Metode

Projektledere Vores projektledere har stor erfaring med planlægning, gennemførelse og evaluering af affaldskarakterisering. Vi udfører over 180 forskellige analyser årligt.

Fastansat personale PAffaldskarakterisering er håndplukket viden. Derfor har vi altid fast ansatte medarbejdere som udfører sorteringen af deres affald og genanvendeligt. 500 kg usorteret husholdningsaffald håndplukker vi på omkring 12 timer og garanterer statistisk tillid til resultaterne.

Standardiserede rutiner Alle analyser udføres efter standardiserede modeller, hvor håndbøgerne til Avfall Sverige er udgangspunktet. Sammen med ENVIR´s ledelsessystem sikres at resultaterne opfylder dine behov i analysen.

Database Alle oplysninger fra kundens analyse gemmes i en database. Kunderne kan få adgang til denne information via vores hjemmeside. Hvis kunden ønsker udvidet information, så kan ENVIR indsamle data til at sammenligne med andre kunder, dog således at kilden til oplysningerne er fortrolige.

Klik her for at downloade vores PDF om håndteringssystemet.